Агенция за интернет и публичен файл
Lemgoer Str. 74
32791 Lage
Германия
Телефон: +4952329462960
Електронен Correo: info@shefgotvach.com

Номер на идентификационния фискален де лас вентас:
DE243824917